Lojistik ve Tedarik Zinciri Çözümleri

Klasik olarak Lojistik ; taşımacılık, gümrükleme ve depolama gibi ardışık faaliyetlerin yürütülmesi olarak tanımlansa da, günümüzde lojistik klasik tanımının sınırlarını fazlası ile aşarak, üretim öncesi, üretim, üretim sonrası, depolama, nakliye, nakliye sonrası depolama, bayi dağıtımı ve bayilerden iade toplanması kavramlarının tamamını barındırır hale gelmiştir.
Kavramı tanımlayan faaliyetlerin gün geçtikçe artması da açıklamanın her gün değişir, derinleşir hale gelmesini sağlamıştır.
Zamanın değişmesi, insanlığın gelişmesi, teknolojinin ilerlemesi ve maliyetlerin artması nedeni ile artık Firmalar, Kurumlar, Hizmet Sağlayıcılar ve Hizmet Talep Edenler de talep ve beklentilerini değiştirmiş, geliştirmişlerdir. Böyle bir durumda da ürünün ya da hizmetin ilk aşamasından alınıp, nihai kullanıcıya sunulması arasında geçen aşamalar bir süreç haline gelmiş ve sürecin kısalığı kadar maliyetin düşüklüğü de doğrudan fiyatı belirler olmuştur. Süreç ve maliyeti doğrudan etkileyen en önemli faktör ise hasarsızlık tır. Süreci kısaltmak adına ürün yada hizmetin kalitesinin azalması, eksilmesi yada hasar oluşması, beklentileri karşılamadığı için son derece önemlidir.
Ticari hayatın ve güncel hayatın her alanında lojistik faaliyetleri görebiliriz. Bu kadar iç içe yaşadığımız bir olgunun yönetiminin de deneyimli ve profesyonel ellerde olması gerekir.
Operasyonlarını titizlikle planlayarak, adım adım gerçekleştiren Ak Börü Global Lojistik Depolama Nakliye Dış Ticaret A.Ş. hayatın her alanında sizlere hizmet etmenin mutluluğunu yaşamaktadır.

Güvenilir
Zamanında
Ulaşılabilir